Denne hjemmeside!

Perspektivet denne hjemmeside skal ses i, er et gunstigt tilbud om et crash course Joomla hjemmeside kursus. Da denne del af afsætnings branchen nok var det sidste "hul" i min viden om samme, var det bare med at slå til, i dette "Learning while doing" kursus.
Ret hurtigt stod det klart at jeg skulle lave en hjemmeside om et eller andet og valget var ikke givet på forhånd. Flere emner kunne være spændende og et af dem der pressede på var omkring en systematisk anvendelse af narrativer i personaleudvælgelse. Problemet med dette var at mit forhåndenværende materiale var småt og at jeg sideløbende med færdighedsindlæringen, skulle præstere store mængder kvalitativt materiale.
Dette var også problemet med en anden top kandidat, et vejledningsmæssigt værktøj - "Typografier som værktøj, i det kvalitative arbejde med at begrænse frafaldet af marginaliserede unge på ungdomsuddannelser og kurser". En spændende men alt for stor mundfuld, af nøjagtigt de samme årsager som Narrativerne.
Tilbage stod så min hobby igennem halvtreds år som ørredfisker. Her havde jeg masser af materiale, og da det som bekendt er mindre krævende, at skulle strukturere et eksisterende materialer end at skulle nyskrive det, var valget relativt enkelt, et fiske site.

Et forudsigeligt problem var at vende sig til tanken om egen fiske hjemmeside. Det virkede på en eller anden måde for prætentiøst eller bare for ufynsk, at lave en hjemmeside om sit eget syn på fiskeriet, grejer eller teknik!
Mine anfægtelser blev egentligt først definitivt overvundet da jeg for første gang var på Facebook og så hvad folk rent faktisk skrev! SHIT, hvis nogen kunne finde det interessant at læse, at nu trængte lille Bløp lige til en ren ble. Eller at Sofie f------ Amalie havde været i Wawes for at købe tandpasta!
Dette satte mine overvejelser i relief, så her er hjemmesiden.

Indholdsmæssigt er der artikler som nogen kender fra bladene. Her er mine bidrag i et par af Jens Ploug Hansens bøger, her er en del foto, skrabet sammen ved en lang række forskellige lejligheder. Her er egne og andres i en skøn blanding, de fleste bidragydere har valgt at være anonyme, på forskellige niveauer. Jeg har fotograferet ved grejsamlerklubbens og lokale lystfiskerforeningers auktioner igennem femogtyve år samt ikke mindst hos venner og bekendte i Danmark, Sverige, England og Tyskland. Tak til alle!

Kommercielt
Mit udgangspunkt har indenfor det piscatorale område altid været non-profit. Jeg har selv bestemt hvad jeg ville skrive og hvornår, eneste undtagelse var Ploug, som fangede mig på det forkerte ben og stak en 9´ "Danish Seatrout" i hånden på mig, for stykket i hans kystbog.
Ellers har jeg guidet ture, skrevet artikler, produktudviklet grej, holdt foredrags arrangementer i "mine klubber" (jeg har en gang imellem fået kørsel betalt) samt siden en gang i halvfemserne holdt fiske-uge på Hessellund, ulønnet!
Dette princip har jeg tænkt mig at fastholde, så sitet her er tænkt som en grundlæggende ren non kommerciel aktivitet. Det kan nok ikke gennemføres konsekvent, alene af den grund at jeg har planer om også at have en "Grej i overskud" rubrik, hvordan det lige ender vides for nuværende ikke.
Jeg vil da heller ikke anvende sitet som en reklame søjle for salg af egne service ydelser, skabe indtjening igennem bannerreklamer og ad.words etcetera. Det er ambitionerne på nuværende tidspunkt, jeg vil håbe at de holder langt. God fornøjelse – Steen Vinkel