Indledning til snitteriet

 

Grund kropsforme, Wiggling orr wobling

Hvorfor beskæftige sig med gør-det-selv woblere i det hele taget?


Svarende kan være mange, eksempelvis prisen, traditionen, udbudet eller måske vigtigst udfordringen.
Det ligger heldigvis dybt i fiskeriets traditioner, at forsøge, at forbedre, måske i den evige søgen efter det ultimative agn, måske i reaktion på det eksisterende udbuds mangelfuldhed.
Netop denne sidste grund, var det der fik mig og andre, "til at gribe hobby knivene".
Nogen har kaldt det grossister og producenters "tyrani".
Eksempelvis, jeg ville gerne fiske med woblere, men der er en række situationer, hvor det eksisterende udbud, mildt sagt ikke slog til også dengang tilbage i halvfjerdserne. Jeg kunne ofte bruge wobbler, der kastede længere, gik dybere men stadigt var flydende, en der sank hurtigere eller bare en der havde en større gang og bedre kunne anvendes til opstrøms fiskeri, etcetera.
Fiskeriet kunne derfor nemt blive til en lang række, utilfredsstillende kompromis'er. Hvor mit fiskeri skulle tilpasses de muligheder, det eksisterende udbud af woblere, gav mig. Det slog mig, at der var noget fundamentalt uacceptabelt i denne situation, derfor gjorde jeg det selv.
Det lyder enkelt, det var beslutningen måske også, men processen frem til en wobler, der gik som man jeg havde tænkt sig, da man tog træet i den ene hånd og kniven i den anden, den var meget lang og brolagt med dynger af ituskåret Balsa, Abachi, kork og fyrretræ.
Selvfølgeligt fik man også nogle woblere ud af anstrengelserne, som gik godt, men målet havde jo været, at kunne lave netop den wobler man havde tænkt sig, fra starten.
Jeg har ved flere lejligheder forsøgt at udtrykke det med følgende narrativ, "Jeg ville i dag hellere påtage mig at lære at binde klassiske "full dressede" laksefluer i hånden, i blæse vejr ved åen, end at skulle starte forfra med at lave de mindre ske bærende ørred woblere".

En af behagelige konsekvenser af dette gør-det-selv arbejde, både med woblere og med spinnere, var det differentierede fiskeri.
Det var en ide, som var opstået nogle år i forvejen, i jagten på et mere spændende fiskeri.
Udgangspunktet var en iagttagelse, af mit eget og andres fiskeri, ved de fleste vandløb.
Alle fiskede stort set fra de samme steder på brinken, til de samme fisk, med det samme grej og som regel også med det samme resultat, for lidt.
I starten, begyndte jeg at gå med en kombination, af tungere agn og tyndere line. Dette gjorde at jeg kunne præsentere mit agn, fra en større afstand og dermed brød jeg, den for fisken, traditionelle oplevelse. - Lydindtryk fra brinken - nedslag, hvor det plejer - syns indtryk, af de samme størrelser og ofte farver grej - etcetera.
Resultaterne udeblev heller ikke. Ved at bryde denne "onde cirkel", fik jeg et langt mere spændende fiskeri.
Da jeg så, efter nogen tid, begyndte at "skræddersy", specielle agn til specielle huller, under forskellige forhold, så skete der for alvor noget. "Umulige fisk" strøg på.
Dette er jo praktisk fiskeri, i stedet for gør-det-selv woblere, så dette må jeg hellere vende tilbage til en anden gang.
Jeg har i det efterfølgende, forsøgt at lave, den bog som jeg gerne ville have haft, da jeg startede snitteriet.
Ikke så meget en liste med opskrifter, på woblere, der alligevel aldrig helt holder stik. Men mere som et arbejdsredskab, der kunne fortælle noget om hvilke faktorer, der betød ca. hvor meget og måske hvad, for woblerens endelige resultat. Derfor er det efterfølgende, i højere grad blevet et sæt retnings linier end en decideret brugs- eller samlings vejledning.

Definition eller afgrænsning
Hvad definerer da en wobler?
Man kan finde mange forskellige bud på dette, mange forskellige steder. Efter nogle definitioner, skal agnet være udstyret med en ske! Det udelukker jo mange kyst- og mose-woblere. Efter andre definitioner, skal der være tale om et agn af træ eller plastik, fiskeimitation, med "en woblende gang", hvilket vil sige "vaklende eller vrikkende", hvad så med de agn der ikke imiterer men bare "wobler", etc. etc..
Jeg har for fleksibilitetens skyld valgt at begrænse begrebet, så lidt som overhovedet muligt.
Det vil sige at tage "det hele med", det der i daglig tale og forståelse, kommer ind under omtale, som "wobler". Det er vel også mere i gør-det-selv ånden, ikke at opstille for mange restriktioner, for det innovative.

Jeg har en lidt sjov T-shirt, men et billede af kendt wobbler og derunder teksten: "It wiggles like Elvis it wobbles like Elvis, Elvis is that you?".
Wiggle betyder at vrikke eller vrikke med. Wobble betyder at vakle eller væltende.
Amerikanerne kalder da også nogle "wobblere" for "wigglers"! Jeg har dog aldrig stødt på nogen objektive kriterier for hvornår hvad er hvad.
Hvis man ser lidt overordnet på det, kan man vel med rimelighed antage det synspunkt, at det er en kombination af de vrikkende og de væltende bevægelser, der er kendetegnende for agnets bevægelser. Endvidere at de væltende eller vaklende bevægelser, påvirker den over en vertikal akse og de vrikkende er ud fra en horisontal ditto.
Er disse nuancer overhovedet relevant? Det mener jeg, hvis det skal lykkes at splitte noget så komplekst som en wobblers bevægelser op, i bare rimeligt forståelige størrelser, vil det kræve lidt værktøj.

Hvis man med denne nuancering nu, lidt bedre kan sammenligne to af de kendte å wobleres karakteristiske bevægelser, så er noget lykkedes.
Bevægelserne på den flydende original Rapala er en udpræget Wiggling og på dens pendant, den tilsvarende flydende Nils Master. Så har NM en udpræget væltende eller vaklende bevægelse (wobbling), udspringende af kroppens V-formede profil. Den har derimod en meget begrænset sidevers bevægelse, det kommer af at skeens forsøg på dette, pga de skrå sider, bliver omsat til en vaklen.
Hvis man til sammenligning ser på R´s krops profil, så er den langt mere cirkulær. Det betyder at den bevægelse som disse typers ske vil forsøge at videregive til kroppen, er overvejende horisontale (wiggling), medens det her er kropsformen der determinerer den endelige bevægelse. På R giver dette sig udtryk i den fine balance mellem vrikken og vaklen som både fiskere og fisk værdsætter. Der dog langt flere faktorer der spilder ind - - -