Sekundære Faktorer - Eller trimnings faktorer

Hermed menes faktorer, som spiller en vis rolle, for hvordan wobleren kommer til at gå og som man kan justerer eller trimme wobbleren ved hjælp af.

Af sekundære faktorer, kan f.eks. nævnes; Krog valget, blinklås eller ej, linens tykkelse, en hacklet krog eller ej samt linen stivhed.
Alt sammen væsentlige momenter for woblerens gang og specielt for de mindste woblere.

De sekundær faktorer anvender jeg oftest ved trimning af gangen, på den enkelte wobler ved fiskevandet. Jeg fremhæver eller dæmper ofte woblerens bevægelser, bogstaveligt talt, fra sving til sving.
Nogen har anført, at det da var nemmere at skifte agn. Det kan det være, i nogle situationer, i andre er det ikke muligt.
Et andet og ikke uvæsentligste moment, er nok tilfredsstillelsen ved, at kunne tune eller trimme woblerens gang, til den optimale præsentation, ved den næste grødebanke eller i det næste hul. At få en ørred som ellers har set nok isenkram den dag til at følge efter eller hugge, så ved man at man gør et eller andet rigtigt.

I det efterfølgende en oversigt over hvordan de enkelte sekundære eller justeringsfaktorer kan anvendes.

Krogvalget: De fleste der fisker med større woblere, forstår nok ikke placeringen af krogvalg som en trimnings faktor. Dem der derimod ynder at gå med en helt lille eks. 3cm Rapala eller lignende, kender givet følgende problemstillingen. Hvis en krog er blevet for dårlig og man skifter den ud med f.eks. en lidt større, eller med en hacklet krog, så er gangen ofte ændret væsentligt og meget sjældent til det bedre.
Krogvalget som justeringsfaktor, handler om at man ved hvordan wobbleren reagerer ved mindre ændringer af rigningen.
Hvis du i praksis, går og fisker, eksempelvis opstrøms wobbler, og du kommer til et stykke af åen med eks. mindre medstrøm, kan det give wobbleren større bevægelser hvis du skifter til en mindre og / eller ikke hacklet krog.
Hvis du ønsker det, kan du dæmpe disse ved at tilføje en større vægt bagerst eller øge vandmodstanden med en hacklet eller lidt større trekrog bagerst. Den hacklede krog "trækker" i halen på wobleren og har en forholdsvis stærk dæmpende effekt.
På samme måde med skift fra trekrog og til enkeltkrog, på kysten eller hvor som helst, dette vil give mærkbare større bevægelser i blink eller wobler.
Dette nøjagtigt på samme måde som med gennemløberne. Ikke alene skifter man fra at trække blinket efter sig og til at skubbe det foran sig. Denne ustabilitet giver naturligvis markant større bevægelser, det er at sammenligne med en forhjulstrukken kontra baghjulsskubbet bil. Hvis du ønsker at se det foran dig, så find en tændstikæske og træk den over bordet, prøv så at skubbe den foran fingeren samme stykke og se forskellen. Så i hovedtræk giver gennemløberen "bare" ekstremt forstørrede bevægelser.
Forreste krog: Hvis vi bliver ved de små skebærende woblere, fordi tendenserne er tydeligst her, så kan man også skifte den forreste trekrog. Denne har en noget anden betydning for woblerens gang, på grund af placeringen "midt" under kroppen og ofte meget tæt på woblerens bevægelses punkt. Hvis man så fisker med en lille Nils Master eller en anden wobler med en udpræget "vaklende" gang, og man skifter den forreste trekrog ud med en større hacklet, vil denne virke stabiliserende på wobleren, p.g.a. det større "træk" i bunden og dermed virke lidt dæmpende, på de "vaklende" bevægelser. Hvis du fjerner samme vil du naturligvis tilgodese de samme vaklende bevægelser.
Dette kan være en ide, hvis man fisker opstrøms, på et hurtigt strømmende stykke af åen, hvor man måske har problemer med at få bevægelse nok.

Pynt og funktionalisme: Jeg har en gang imellem skiftet trekroge ud til mindre hacklede ditto og derved næsten bevaret "standard" gangen.
Det er ligeledes en god ide, at have nogle ekstra kroge med på turen, i forskellige størrelser og modeller, fordi de fylder så lidt og kan komme til at betyde så meget.

Blinklåsen: Spørgsmålet om brug af blinklås eller ej, er et af de spørgsmål som kan få folk op af stolene. Nogle sværger til dem og medens flere er rabiate modstandere.
Modstanderne fremfører at de ødelægger gangen på wobleren. Tilhængerne siger at fiskeriet uden vanskeliggøre agn skift og at den negative effekt af blinklåsen er vildt overdrevet.
Hvem der har mest ret, interesserer mig ikke, da min personlige holdning til spørgsmålet, er uvæsentlig. Jeg skal dog bemærke, at man kan læse at "blinklåsen er anvendelig til alle Rapala´s woblere", i deres nyere kataloger.
Det primære er for mig, at man er klar over hvordan blinklåsen påvirker woblerens eller spinnerens gang. Det er klart at der er forskel på woblerne og blinklåse samt i hvor høj grad gangen bliver påvirkede. Det er ligeledes oplagt at det igen er de mindste og måske mest "delikate" woblere der bliver mest påvirket, F.eks. en 3cm. Rapala, en af Kent Andersens gamle fluewoblere eller en todelt "cigar" med ske. Hvorimod selv det skarpeste øje, ville have besvær med at iagttage nogen forskel i bevægelserne, på en 30cm. gedde eller trolling wobler, med og uden blinklås.

For mig er blinklåsen blot endnu en mulighed, for at kunne vælge og justere på den wobler jeg går med lige nu.
Hvis jeg for eksempel går og fisker opstrøms i åen med en mindre wobler, og kommer til et stykke med lidt mere medstrøm. Så kan det nemt være at dette vil formindske woblerens bevægelser for meget, hvis farten ikke kan sættes noget op. Hvis jeg mener at jeg "taber" for meget ved det, så ville det mest oplagte være at fjerne blinklåsen og dermed give wobleren lidt mere "strøm" at arbejde med.
Omvendt, hvis man kommer til et roligere stykke og man ønsker at dæmpe bevægelserne, kan modsvaret måske at montere en blinklås.
Det afgørende er ikke om man er for eller imod låsen, men at man ved hvordan den påvirker gangen på agnet, på denne måde bliver blinklåsen endnu en mulighed for at kunne trimme sit agn optimalt og det er vel flere muligheder, det drejer sig om.

Linen: Man kan justere lidt på woblerens gang, ved at være opmærksom på line valget. Dette valg er ikke et af de store gang bestemmende parametre, men det bør nævnes.
Linediameter: Hvis man ændrer i linediametren, påvirker det den dybde wobleren kommer ned i. Groft sagt, hvis man skifter line, fra f.eks. 0,25 til 0,20, så vil wobleren gå dybere, måske ca. 15% dybere. NB. Der er selvfølgeligt store forskelle fra wobler til wobler samt hvilken diameter det er man skifter fra og til.
Linens stivhed: Ligeledes i "småtings afdelingen", der er en klar og logisk, men ikke særlig udtalt tendens til, at den stive line dæmper woblerens bevægelser. Hvor mange der ville skifte line midt under en fisketur, for at give en bestemt wobler mere bevægelse, måske kun for et enkelt huls skyld, er nok tvivlsomt.

Hastigheden: Trolling eller indspinnings hastigheden, er ligeledes en måde at "trimme" woblerens gang på. De fleste woblere har lidt forskellige bevægelser, ved forskellige hastigheder. Bliver den presset eller går den måske for langsomt, til at udnytte dens egenskaber optimalt. Det skal dog pointeres, at hvad der er optimalt for mig, ikke behøves at blive betragtet som optimalt, for andre.
Dette har jeg f.eks. oplevet mange gange ved fiskeri med Rapalas flydende 5cm.. Hvor jeg oftest fisker den noget hurtigere end andre, men hvad der er "rigtigt" og hvad der er "forkert", er selvfølgeligt overvejende subjektivt. Man skal igen bare være opmærksom på hvad det er man gør. Varier hastigheden og jerk den en gang imellem, det fandt vi ud af i start halvfjerdserne ved Odense å.
Hvis man fisker f.eks. opstrøms i åen og under indspinningen, vil have en dybere gang, så kan man hæve hastigheden lidt og sænke stangspidsen.

Et andet aspekt omkring hastighed og dybde, er det at der altid vil være forskel på maksimum dybden ved kast og ved trolling. En stor Amerikansk test viste, at max dybden, ved alm. indspinning, svingede fra 50% og op til 90% af dybden ved trolling med den samme wobler og den samme diameter line. Endvidere, at de fleste woblere nåede 1/3 af max dybden ved trolling, efter 3 meter. 45% af max dybden efter 6 meter og 55% efter 10 meter. Det væsentlige her er at arbejdsdybden, afhænger af hvor lang tid (meter), wobleren har haft til at komme ned samt at der er betydelige forskelle på opgivne arbejds dybder, hvis der er tale om trolling- eller alm. indspinningsdybder.
(Kilde: Freshwater Fishing Lures)