Sagt om Steen:

 

Jens Ploug Hansen skrev:

Steen Vinkel ved Kolding har aldrig været bange for at sige sine meninger og give ud­tryk for sine følelser for fiskeriet og medfø­lelse med andre, der måske er ledt forkert ind på fiskeriets vanskelige vej. Hans kom­plet usnobbede forhold til fiskeriet kan væ­re en befrielse for mange og et horn i siden på andre, der ofte hæver øjenbrynene, når de lytter til Steen Vinkel. Han er en modig mand og en ivrig lystfisker - spin, flue eller bobleflåd på de fynske og sønderjyske ky­ster er hans gebet. Og at han gør sig man­ge overvejelser i sit fiskeri, er der aldrig tvivl om. I det følgende ser han på udviklin­gen i fiskeriet, tipser om nye metoder og kigger fremtiden i øjnene.

 

Steens mor har sagt:

Han er bare sådan en god dreng.

 

Mangeårig fiskekammerat udtaler:

Steen Vinkel er fra 1957 og er vokset op i grosserkvarteret klods op af Odense å og Hunderup skov. Almindelig skolegang, real og HF blev klaret uden de store karakterer eller indsats. Aftjente værnepligt i flåden som radaroperatør med en af Danmarks bedste havørredpladser helt for sig selv, i undergrunden, på Stevnsfortet.

Han har teoretisk baggrund i HA, (uden rygmærke), Odense Universitet 1980 – 1984, der skulle jo også lige være tid til at fiske.

Efter HA læste han filosofi i 3 semestre som selvstuderende, samtidigt med at være ansat som marketingfunktion i privat virksomhed. Hvilket passer meget godt med flere år med kampsport (Tae-ka-skuki-noget)

Vinkel startede eget marketing management firma medio firserne, igen med hovedvægt på fiskeri og fritid. Dette holdt til slutfirserne så var tingene afprøvet og ambitionerne opbrugt, hvilket nok er symptomatisk for ham.

Arbejde i en PUTO-arbejdsgruppe under Industri ministeriet (produktudvikling inden turisterhvervet).

Herefter en del socialt arbejde og et ophold på et Amts turistkontor, igen med hovedvægt på tema-turisme herunder specielt – ja rigtigt gæt, fiskeri -.

Sideløbende Merkonom- og Teknonom undervisning, fra ca. medio halvfemserne ordinær handelsskolelærer. Pædagogikum og Erhvervs- og studievejleder, samt vist nok også andre erhvervsbachelor uddannelser.

Herefter en række projektarbejder med undervisning og vejledning.

Dette må være rigeligt, i øvrigt vil jeg fremhæve at han i bund og grund er Fynbo, med store bogstaver. Totalt usnobbet, retorisk veludrustet og absolut ikke ubegavet.

Han kalder sig selv "konfliktsky men med en stærk social indignation". Her er jeg ikke enig, jeg vil påstå at han har forfinet begrebet "Grumpy old man".

Fiskemæssigt startede han vist nok med familiefiskeri efter fladfisk. I 1962 tilsmilede heldet ham og han fangede sin første ørred, i Vejle å. Den første fluestang dukkede efter sigende op sidst i årtiet, en blå ABU stang og et Daiwa hjul, dette blev pryglet godt og grundigt ved åen og på kysten.

Indføringen til åfiskeriet efter ørreder forgik primært ved og omkring Odense å, fra starten af, men mest intensivt i start halvfjerdserne. Her kom en meget lang række Fynske og Jyske vandløb, indenfor rækkevidde af knallert og senere motorcykel.

Ved kysten foregik fiskeriet med og blandt en række af de Fynske koryfæer på de kendte pladser: Enebærodde, Æbelø, Hindsgaul, Lossepladsen, Fyns hoved samt primært de Sydfynske pladser: Horne land, Sønderby klint, Å strand, Helnæs men specielt Horne land og "Odden".

Steen Vinkel var ansat som "fiske-ranger" på De-syv-øer, hvor tiden gik med fisk, fiskere og fiskehistorier samt masser af eksperimenter med hjemmelavet grej. Her blev især kystfluen dyrket med iriterende resultater.

Han startede med fiske arrangementer på Hessellund sø-camping i 199? Og har været der hvert år siden, op til medio tiérne.

Med velkendt, lejlighedsvis ydmyghed, har SV ingen problemer med at erkende, at han kun er en kvalificeret amatør ved netop Karup å.

Primær sigtet med disse Hessellund kurser har da også været at lave intro kurser og gerne for de nye og de yngste. Specielt Gør-det-selv grej delen og ikke mindst fluefisker kurser var populære og rigtig mange er gået igennem bagkastende her.

Netop det hjemmelavede grej fortæller en personligt perspektiverende historie om SV. En historie om en person der har haft ide, vilje og specielt refleksionen til at skabe reelt nye grejer og metoder.Hans grejmæssige "fingeraftryk" kan da også ses, i sortimentet hos flere af de store aktører.

At hans indsigt, livsanskuelse og indignation så en gang imellem kommer til udtryk i skarp retorik og hævede øjenbryn, har ikke afholdt ham fra, at fremkomme med samme.