Gennemløberens bevægelser og betydningen for krogholdet.

 

Under en ”grejforretnings snak” mødte jeg et par af fjordens aktive havørred fiskere. Snakken gik på det sædvanlige, hvem havde taget noget, hvor og på hvad. De lovpriste gennemløberne i almindelighed og de ”falske” gennemløbere i særdeleshed.  Jeg lyttede til denne lovprisning og deres argumenter, men der var et eller andet, jeg ikke syntes stemte, helt. Jeg havde ikke nogen nævneværdig erfaring selv, med disse typer agn, måske mest fordi de ikke havde passet til mit fiskeri.


Bevægelser; mange siger at gennemløberen har ”bedre” bevægelser end dens fastmonterede kontrapart. Måske - men kun, hvis man sætter et lighedstegn mellem større bevægelser og bedre ditto. Og hvis man gør det og fortsætter med denne logik, så vil det jo uvægerligt føre til, at de bedste bevægelser på ethvert agn, vil være kæmpe bevægelser og den holder jo heller ikke.
Så for langt de fleste agns vedkommende må man sige, at denne bevægelses / udslags forstørrelse er en ren smagssag og noget som den beviste kystfisker, allerede har haft med i valget af agn, som et justerings parameter.
Krogholdet derimod, her er der en fysisk velbegrundet logik, der siger at jo mindre ”fast lås bar montagen” er, des mindre er risikoen for at fisken kan få held med at fastlåse dette og ”brække” sig fri. Hvor stor risikoen så er, kan altid diskuteres, men tendensen burde være der.
Så alt andet lige, vil alene krogholdets fordele, i nogle situationer, måske med udpræget ”forsigtige” fisk, kunne retfærdiggøre et skift til et gennemløbs princip.

De falske gennemløbere er en naturlig forlængelse af gennemløbs konceptet. Princippet er ganske enkelt, man afmonterer kroge og svirvler, laver en lidt lang løkke på fletlinen på måske fem centimeter. Man trækker denne igennem begge øjer på blinket, på en sådan måde at der eventuelt, opstår den mindst mulige kontakt, ensbetydende med lav friktion mellem blink og line, da graden af berøring / friktion påvirker bevægelserne. Så stor kontakt mellem line og blink, typisk langs ydersiden af blinket og i springrings hullerne, dæmper på bevægelserne samt visa versa, mindre kontakt på ”indersiden” medfører mindre friktion og dermed større bevægelser.

Alt dette fordi gennemløbseffekten (de større bevægelser) kommer fra skubpunktet bagerst på agnet, og at dette bliver mere eller mindre fremhævet, fysisk.


Hvordan opstår så de større bevægelser
Man kan ofte læse og høre fra eksperter, at netop disse større bevægelser, skulle skyldes den manglende springring i fronten af blinket, dette er total BS.
De større bevægelser skyldes udelukkende, at blinket eller wobleren, bliver skubbet, i stedet for at blive trukket, reelt og fysisk.
Tænk eventuelt stabilitet og biler, forhjulstrukne kontra baghjuls skubbede. Eller lav selv et simpelt forsøg på spisebordet; tag en tændstikæske eller tilsvarende, bind en snor i den ene endeflade og se hvor nemt og stabilt du kan trække den hen over en bordplade. Fjern snoren og forsøg så at skubbe samme foran dig, henover bordet med en kuglepen eller strikkepind. Nu er bevægelsen alt andet end stabil og kræver konstante justeringer. Det er denne effekt, der giver de større bevægelser. Trækpunktet foran stabiliserer og bagude destabiliserer skubpunktet.
Det er simpel fysik og bevægelseslære fra folkeskolen og ikke ligefrem vektor regning.

Muligheder
Det der tiltaler mig ved ”falsk” princippet, er at man kan udvide arbejdsområdet for et blink eller en wobler. Dette ved at give yderligere justeringsmuligheder på det enkelte agn, hvis det er det man skønner der skal til lige her og nu.
Så et skift til den ”falske” løsning giver et fint alternativ på fisketuren, hvis man af en eller anden grund, har fået den fikse ide at man kun kan fange fisk på et bestemt blink, men alligevel vil give det nogle større og mere markante bevægelser.
Det er noget af det man selv vælger, qua man har overblik over effekt og mulige alternativerne i blinkæsken. Man har jo en ide om, hvordan blinket skal gå, på denne dag. De fleste gange er det bare nemmere at skifte til et andet blink med større / mindre bevægelser, i stedet for at rigge helt om og montere nyt. Men hvad, vi er jo alle sammen forskellige.

Dette er selvklart ikke så relevant, for dem der har en ”lad de små havørreder komme til mig” tilgang. Dem der vælger et blink også går med det hele dagen. Er der noget der hugger, ja så er det fint, er der ikke, ja så er der ikke. Mange af disse fiskere ser med undren på min hyppige skiften blink og spørger hvorfor? Tja, det er fordi blinket passede der henne, men ikke her. Eller fordi, her vil jeg kaste længere, fiske højere, jigge mere med wobleren etcetera.
Jeg foretrækker denne, langt mere opsøgende tilgang, især på de dage hvor der rigtigt skal gås til den. Denne væren ekstra opmærksom på det hele også skifte agn derefter.
Masser af agn ryger ud over vandet hvor de måske kun får et kast eller to. Hvordan virker blinket her i dag, hvordan virker denne farve her over sandbunden i dette lys, hvor langt kan jeg gå ned i vægt og alligevel nå kanten af badekarret, etcetera.

Succes og hvad giver først resultater - en følger eller et par stød til blinket og når der så sker, så skal man ikke bare slå sig til tåls, med en halv succes, gå videre af "samme vej", man kan jo altid gå tilbage igen. På denne måde kan man ofte løfte en fin dag til en rigtig fed dag.
Når man har fået tilpas mange ture eller timer ”på tasken”, udvikler man som regel et ”havørred syn”. Man ser flere og flere fisk. Man har lært hvor man skal kikke og efter hvad og det bliver sjældnere, at man bliver totalt overrasket over et hug, selv på lidt større afstande. En erfaring der er guld værd for det mere spændende fiskeri.
Selv i perioder hvor autopiloten er koblet en smule mere til, opstår der subtile advarsels signaler som man ofte ser, en svag bølge, en lille forstyrrelse i blinkets vanlige gang, noget der gerne skal udløse et spinstop og acceleration.

Nå, dette lille epos, skulle kun være en afmystificeren / forklaring af en kyst vildfarelse ikke et skoleridt i ”kend-dit-grej”.
Så Knæk & bræk derude.
Vinkel